Hoppa till innehåll

Affärsidé & Hållbarhet

Affärsidé

Vår affärsidé är att vi ska erbjuda studenter i Göteborg ett attraktivt boende med rimlig hyra, som ligger i närheten av Chalmers. Vår verksamhets huvudsakliga inriktning är ”…att förvärva fastigheter, uppföra genom byggnation eller ombyggnation och förvalta bostadshus för inrymmande av studentlägenheter med tillhörande kollektiva anordningar.” (utdrag ur stiftelsens stadgar).

Chalmers Studentbostäder äger och förvaltar mer än 2000 student- och forskarlägenheter i Göteborg. Lägenheterna ligger centralt och nära till Chalmers Campus Johanneberg eller Campus Lindholmen. Från alla våra bostäder är det enkelt att ta sig till centrala Göteborg, antingen via cykel eller kollektivtrafik.

Vi satsar framåt och arbetar aktivt med hållbarhet och nyproduktion. Efterfrågan på studentbostäder i Göteborg är stor, och vi satsar på att bygga 1000 nya studentbostäder fram till år 2026. Läs mer om våra Nybyggnationer här.

På Chalmers Studentbostäder är vi måna om att ha en nära kontakt med våra hyresgäster och att vara lyhörda för önskemål. Målet är att erbjuda det mest attraktiva studentboendet i Göteborg. Verksamheten drivs som en stiftelse och är inte vinstinriktad i samma omfattning som ett affärsdrivande bolag. Överskottet återinvesteras och används för att skapa ett tryggt och gott boende för hyresgästerna. Under 2015 införde vi ett nytt fastighetssystem för att uppnå bättre kundservice och tillgänglighet.

Hållbarhetspolicy

Vi har höga miljömål för vår nyproduktion och vill visa att det är möjligt att bygga miljöriktigt och behålla en god ekonomi. Våren 2015 invigde vi Sveriges första studentboende klassat enligt Miljöbyggnad Guld. Detta innebär att fastigheten har byggts med högt ställda miljö- och hållbarhetskrav. Mer information om vad klassificeringen Miljöbyggnad Guld innebär. Även vår senaste fastighet, Uddjaur, är miljöklassat. Läs mer om Uddjaur här.

Vi vill även göra det enklare för våra hyresgäster att leva lite mer klimatsmart. Därför har vi sopsortering vid nästan samtliga fastigheter. På vår hemsida hittar du även en guide hur du ska sopsortera ifall du känner dig osäker.