Intyg som ska godkännas för att få ett kontrakt

Vilka intyg som ska godkännas för att få ett lägenhetskontrakt kan du läsa mer om här.Vårt studiekrav är att man klarar minst 7.5 poäng per termin och att bedriver aktiva studier. Gäller studier på Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet. (Ej distansstudier)

 

Vilka intyg godkänns?

De intyg som godkänns för att få ett lägenhetskontrakt hos oss följer nedan. Intygen ska vara i pdf format för smidigaste hantering. Ditt namn och personuppgifter ska framgå samt för vilken period.

Gäller studier på Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet. (Ej distansstudier)

Vårtermin

Du ska börja studera

 • Visa att du har gjort ansökan (Innan antagningsbeskeden kommit).
 • ANTAGNINGSBESKED (Som ny student)
 • REGISTRERINGSINTYG
 • INTYG ÖVER FÖRVÄNTAT DELTAGANDEDet räcker med ett av dokumenten ovan.

Du har börjat studera.

 • REGISTRERINGSINTYG
 • INTYG ÖVER FÖRVÄNTAT DELTAGANDEDet räcker med ett av dokumenten ovan.

När kan du söka lägenhet? – Du ska börja studera i januari
Om du ska börja studera i januari får du söka lägenhet som har inflyttsdatum tidigast i december. Antagningsbeskeden brukar komma i början av december så om du intresseanmäler tidigare behöver du kunna visa att du har sökt studier. Skulle du inte komma in på utbildningen behöver du säga upp lägenheten med 7 kalenderveckors uppsägningstid. (Denna information finns även tillgänglig under Sök bostad och rubriken “Hur söker jag bostad?)

Om du inte har möjlighet att få fram ett intyg på egen hand kan du behöva kontakta administrationen på din skola. Ditt program, ditt namn och personnummer ska framgå av intyget samt för vilken period det gäller. Det ska omfatta pågående eller nära förestående studier avslutade studier godkänns inte.

Hösttermin

Du ska börja studera

 • Visa att du har gjort ansökan (Innan antagningsbeskeden kommit).
 • ANTAGNINGSBESKED (Som ny student)
 • REGISTRERINGSINTYG
 • INTYG ÖVER FÖRVÄNTAT DELTAGANDEDet räcker med ett av dokumenten ovan.

När kan du söka lägenhet? – Du ska börja studera till hösten (augusti/september)
Om du ska börja studera i augusti/september får du söka lägenhet som har inflyttsdatum tidigast i juni. (Antagningsbeskedet kommer först i juli så om du intresseanmäler innan du har fått antagningsbeskedet behöver du visa att du har sökt studier. För att visa att du sökt kurser kan du bifoga det mail du får från antagning.se där ditt namn och kurser framgår.  Skulle du inte komma in på utbildningen behöver du säga upp lägenheten med 7 kalenderveckors uppsägningstid. (Denna information finns även under Sök Bostad och rubriken “Hur söker jag bostad”)

Du har börjat studera

 • REGISTRERINGSINTYG
 • INTYG ÖVER FÖRVÄNTAT DELTAGANDEDet räcker med ett av dokumenten ovan.

 

Om du inte har möjlighet att få fram ett intyg på egen hand kan du behöva kontakta administrationen på din skola. Ditt namn och personnummer ska framgå av intyget samt för vilken period det gäller. Det ska omfatta pågående eller nära förestående studier avslutade studier godkänns inte.

 

Doktorand/Forskare

 • ANSTÄLLNINGSAVTAL

Anställningsavtalet ska omfatta pågående eller nära förestående anställning, Anställningsavtal för avslutad anställning godkänns inte. En signatur från arbetsgivare ska finnas på avtalet.

Examensarbete

 • INTYG

Intyget ska gälla pågående eller nära förestående studier. Intyg där examensarbetet strax avslutas godkänns inte.

Om du inte har möjlighet att få fram intyget på egen hand kan du behöva kontakta din examinator eller administrationen på din skola. Intyg där det framgår att du arbetar på ett examensarbete, ditt namn och personnummer ska framgå av intyget samt för vilken period det gäller. En stämpel och eller signatur från skolan ska finnas på intyget.

 

Vart laddar jag upp intygen?

Antagningsbesked/Intyg/avtal laddar du upp på Mina sidor när du får mail från oss att logga in och signera ett kontrakt digitalt.  Du ska inte mejla in något till oss om vi inte särskilt ber om det.

Har du tidigare bott hos oss? Då behöver du mejla intyget till oss.
Har du tidigare bott hos oss behöver vi korrigera ditt avtalsslut manuellt. Om ditt intyg blir godkänt skickar vi kontraktet till dig via mejl för signering. (Signeringen sker alltså inte via Mina Sidor i sådana fall). Du får ett mejl från oss med ett kontraktserbjudande och uppmaning att bifoga intyget i mejlet.

 

Vänligen

Chalmers Studentbostäder

 

Senast uppdaterad 2021-06-28