Hoppa till innehåll

Boendevillkor

På Chalmers studentbostäder finns flertalet krav som du som hyresäst behöver uppfylla hos oss. Bland annat behöver du ha ett aktivs kårmedlemskap i en studentkår. Du behöver också klara minst 7,5hp per termin samt bedriva aktiva studier på Chalmers eller Göteborgs universitet.

Kårmedlemskap

För att bo hos oss behöver du vara medlem i någon av följande kårer

  • Chalmers Studentkår*
  • Sahlgrenska Akademins Studentkår
  • Konstkåren
  • Göta Studentkår
  • Handelshögskolans i Göteborg Studentkår

 

Det finns tyvärr ingen möjlighet att få köpoäng retroaktivt, det vill säga om du går med i en av ovanstående kårföreningar i efterhand kan du inte få poäng för en tidigare period.

*Att vara “stödmedlem” i Chalmers Studentkår räknas ej.

Studiekrav

Förutom att vara kårmedlem i någon av ovanstående kårer behöver du även bli godkänd på 7,5 hp per termin vid Göteborgs Universitet eller Chalmers tekniska högskola.  Vi genomför studiekontroller regelbundet för att kontrollera att alla våra hyresgäster uppfyller kraven.

Behöver du dispens från vårt studiekrav? Läs mer och fyll i blanketten här. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Övriga boendevillkor

Du behöver även ha fyllt 18 år samt ha en hemförsäkring som är giltig hela hyresperioden.

Om du inte har fyllt 18 år ännu behöver du hjälp med intresseanmälan.
Ifall du är under 18 år och ska påbörja dina universitetsstudier och vill söka lägenhet, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med intresseanmälan. Lägenheter publiceras vanligtvis tisdag till onsdag och du behöver i så fall mejla in till info@chalmersstudentbostader.se senast på tisdagen då lägenheterna publiceras så att vi har möjlighet att hjälpa dig i god tid med intresseanmälan innan publiceringstiden gått ut. Kom ihåg att du bara kan intresseanmäla till 5 lägenheter i veckan. Använd rubriken “Intresseanmäla innan jag fyllt 18 år” så att vi har möjlighet att hjälpa dig så snart som möjligt. Skulle du bli erbjuden en lägenhet innan du fyllt 18 behöver din målsman skriva på kontraktet.

Läs våra uthyrningsregler här:

Maximal boendetid

Du får bo i någon av våra lägenheter maximalt 6 år. Om du ska doktorera finns möjlighet att förlänga ytterligare 3 år. Efter avslutade studier får du bo kvar i maximalt tre månader.